അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ

*പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർത്ഥി ആകാനുള്ള യോഗ്യത നാലുവർഷം കൂടി ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അമേരിക്കയിൽ പ്രസിഡണ്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്. അമേരിക്കയില്‍ ജനിച്ച, 14 വർഷമെങ്കിലും അമേരിക്കയിൽ…

US Elections Survey: Indian-Americans prefer Joe Biden over Trump

US: According to the 2020 Indian American Attitude Survey (IAAS) 78 percentage of Indian-American voters prefer…

‘Vote for Joe Biden’ Urges Greta Thunberg

Stockholm: The 17-year-old Swedish environmental campaigner Greta Thunberg urges the US voters to choose Joe Biden…

Joe Biden leads over Trump after first poll debate

Washington: After first poll debate, American Presidential Candidate Joe Biden leads over his rival Donald Trump…