ജി.എസ്.ടി നഷ്ട പരിഹാരം: കേരളത്തിന് ലഭിച്ചത് 915 കോടി മാത്രം

കൊച്ചി:ജിഎസ്‌ടി നഷ്‌ടപരിഹാരമായി സെപ്‌തംബർവരെ കേരളത്തിന്‌ ലഭിക്കേണ്ടത്‌‌ 8506 കോടി രൂപ. കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രിയുടെ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ലഭിച്ചത്‌ 915 കോടിയും.…

13 states submit borrowing option to Centre to fund GST shortfall

[ad_1] NEW DELHI: As many as 13 states ruled by the BJP and parties that have…