Pournami vratham 2020: ചന്ദ്രഗ്രഹണവും പൗ‍‍ര്‍ണമിയും; സർവ്വ സൗഭാഗ്യങ്ങൾക്കായി പൗ‍‍ര്‍ണമി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കാം! – how to perform pournami vratham and its importance

Share

[ad_1]

സാധാരണയായി വർഷത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പൗ‍‍ര്‍ണമി ദിവസങ്ങളുണ്ട്. അവയിൽ ഓരോന്നിനും അതിൻ്റേതായ പ്രാധാന്യവുമുണ്ട്. ഹൈന്ദവർക്ക് പൗ‍‍ര്‍ണമി എന്നത് ഉപവാസത്തിനും ആരാധനയ്ക്കുമായി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ ദിനമാണ്. 2020 ജനുവരിയിലെ പൂർണ്ണചന്ദ്രൻ ജനുവരി 10 വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് ഉദിച്ചു നിൽക്കുക. ഇത്തവണ പൗ‍‍ര്‍ണമിയും ചന്ദ്രഗ്രഹണവും ഒരുമിച്ച് വരുന്നു എന്ന പ്രത്യേഗതയും ഉണ്ട്.

മധ്യാഹ്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പൂർണിമ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ചതുർദശിയിൽ പൂർണിമ ഉപവാസം നടക്കുന്നത് . മധ്യാഹ്നത്തിനപ്പുറത്ത് ചതുർദശി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പൂർണിമ തിതിയെ മലിനമാക്കുന്നുവെന്നും വൈകുന്നേരം പൂർണിമ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പൂർണീമ ഉപവാസത്തിന് ഈ ചതുർദശി ദിനം പരിഗണിക്കരുതെന്നും വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

ALSO READ: ദീർഘമംഗല്യവും ഉത്തമ മംഗല്യ സിദ്ധിയും; തിരുവാതിര വ്രതം ഇങ്ങനെ അനുഷ്ഠിക്കാം!
ഉത്തരേന്ത്യയിൽ പൂർണ്ണചന്ദ്ര ദിനം പൗ‍‍ര്‍ണമി അല്ലെങ്കിൽ പൂർണിമ എന്നറിയപ്പെടുന്നു . എന്നാൽ ദക്ഷിണേന്ത്യയിൽ ഈ ദിവസം അറിയപ്പെടുന്നത് പൗർണ്ണമി എന്നാണ്. ഈ ദിവസം ഉപവാസം ആചരിക്കുന്നത് വളരെ ഉത്തമമാണ്. സൂര്യോദയം മുതൽ രാത്രി ചന്ദ്രനെ കാണുന്നത് വരെ പൂർണമായി വ്രതം ആചരിക്കണം.

പൗ‍‍ര്‍ണമി വ്രതം ഹൈന്ദവർ പവിത്രമായി കണക്കാക്കുന്നു, കാരണം ഇത് കർശനമായി പിന്തുടരുന്നവർക്ക് നല്ല ഭാഗ്യവും ആരോഗ്യവും ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. ഈ സമയത്ത് പൂജകൾ ചെയ്യുന്നതും അത്യത്തമമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ശിവനേയും വിഷ്ണുവിനേയും ആരാധിക്കാം. മഹാവിഷ്ണുവിന് മാത്രമുള്ള പൂജയെ സത്യ നാരായൺ പൂജ എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു . സത്യ നാരായണ പൂജ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാമെങ്കിലും പൂർണിമ വേളയിൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരുടെയും മേൽ വിഷ്ണുവിൻ്റെ അവതാരമായ നാരായണൻ്റെ അനുഗ്രഹം നേടുമെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു.

പൂർണിമ വ്രതം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ ധാരാളം ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം . പൗർണ്ണമി ദിനത്തിൽ, ഭൂമിയുടെ ഗുരുത്വാകർഷണബലം പരമാവധി ആയിരിക്കും. അതിനാൽ ഇത് ശരീരത്തിലും മനസ്സിലും നല്ല സ്വാധീനം ചെലുത്തുന്നു. ഗ്യാസ്ട്രിക് പ്രശ്നങ്ങൾ കുറയ്ക്കുകയും ദഹനപ്രക്രിയകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു. മനുഷ്യശരീരത്തിൽ കുടൽ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങലെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നതിനു ഈ ദിവസത്തെ വ്രതം സഹായിക്കും.

ALSO READ: ശനിയെ പേടിക്കേണ്ട; രാശിമാറ്റം ഇവർക്കെല്ലാം ഉയർച്ച നൽകും!
പൂർണിമ വ്രതം എങ്ങനെ ആചരിക്കാം ;ആചാരങ്ങളും പൂജയും
പൂർണിമ തിതി ആരംഭിക്കുന്ന സമയത്തെ ആശ്രയിച്ച് പൂർണിമ വ്രതം പൂർണിമ ദിനത്തിലോ ചതുർദശിയിലോ (പൂർണിമയുടെ മുൻ ദിവസം) ആരംഭിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ പൂർണിമ തിതി ആരംഭിച്ചാൽ മാത്രമേ പൂർണിമ വ്രതം ചതുർദശിയിൽ ആചരിക്കൂ.
പൂർണിമ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തർ അതിരാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് കുളിക്കണം. സൂര്യോദയം മുതൽ പൂർണിമയിൽ ചന്ദ്രൻ ഉദിക്കുന്നത് വരെ ഉപവാസം ആചരിക്കണം

പൂർണിമ വ്രതം കർശനമായി പാലിക്കുന്ന ഭക്തർ സാധാരണയായി അന്നപാനീയങ്ങൾ ഒഴിവാക്കിയാണ് ഉപവസിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അത്ര കർശനമായിരിക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്ക് ഉപ്പും പയറുവർഗ്ഗങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഭക്ഷണം കഴിക്കാവുന്നതാണ്.

ചന്ദ്രനെ കണ്ട ശേഷം ഭക്തർ തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ദൈവത്തിന് പൂജ നടത്തുന്നു. പൂജകളിൽ സമർപ്പിക്കുന്ന വഴിപാടുകൾ പ്രസാദമായി വ്രതം അവസാനിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം കഴിക്കാവുന്നതാണ്.
പൗ‍‍ര്‍ണമി വ്രതം ആചരിക്കുന്ന വിധം
ഉപവാസം ആരംഭിക്കുന്നത് അതിരാവിലെ ഒരു പുണ്യ സ്നാനം ചെയ്യണം. വീടുകളും പൂജ ബലിപീഠവും വൃത്തിയാക്കിപ്രത്യേക പൂജ ദേവന് സമർപ്പിക്കുന്നു. പൂർണിമ ദിനത്തിൽ മാംസാഹാരം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. ദേവതയോടുള്ള ബഹുമാനത്തോടെ ആളുകൾ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ കഠിന വ്രതമെടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പാലും പഴങ്ങളും മാത്രം കഴിച്ച് ഭാഗികമായി വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നു

പൂജ സമയത്ത് പ്രത്യേക പ്രസാദ് (വഴിപാട്) തയ്യാറാക്കി ദേവന് സമർപ്പിക്കുകയും പിന്നീട് സദസ്സിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു. പൂജയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ദിവസത്തിൻ്റെ അവസാനത്തോടെ, പൂർണ്ണചന്ദ്രനെ ദർശിച്ചതിനു ശേഷം പ്രസാദം കഴിച്ച് വ്രതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു

ALSO READ: Penumbral Lunar Eclipse: ഗ്രഹണ ദിവസത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം!
പൂർണിമ വ്രതം അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ

ദിവ്യ സ്ത്രീശക്തിയെ ആരാധിക്കുന്നത് സമൃദ്ധി, വീര്യം, അറിവ്, സമ്പത്ത്, സന്തോഷം എന്നിവയെ പ്രദാനം ചെയ്യും.മഹാവിഷ്ണുവിനെ സത്യനാരായണ രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും മൊത്തത്തിലുള്ള ക്ഷേമവും പ്രദാനം ചെയ്യുംആരോഗ്യകരവും സമ്പന്നവുമായ ജീവിതം കൈവരുന്നു
മനസ്സിനെയും ശരീരത്തെയും പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനും ദൈവിക പ്രവർത്തനങ്ങളെ മെച്ചപ്പെടുത്താനും സാധിക്കുന്നു

ദീപാരാധന, അഭിഷേകം (ജലാംശം നൽകുന്ന ചടങ്ങ്), പൂജ അഥവാ അർച്ചന (പ്രകാശ, ശബ്ദ ചടങ്ങ്), യന്ത്രം, മന്ത്രം (പ്രത്യേക ശബ്ദങ്ങൾ) എന്നിവ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയെ ദിവ്യബലിക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള മാർഗങ്ങളായി വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളിൽ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ചെയ്ത തെറ്റുകൾക്കുള്ള മികച്ച പരിഹാരം കൂടിയാണ് പൗ‍‍ര്‍ണമി വ്രതാനുഷ്ഠാനം.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *