നീറ്റ് പരീക്ഷ നാളെ; പരിഷ്‌കരിച്ച അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഇപ്പോൾ ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം

Share

അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് നേരത്തേ തന്നെ എടുത്തിരുന്നവര്‍ പുതിയതു ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിര്‍ദേശമുണ്ട്.

നാളെ നടക്കുന്ന ദേശീയ മെഡിക്കല്‍ പ്രവേശന പരീക്ഷയായ നീറ്റിന്റെ പരിഷ്‌കരിച്ച അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് വെബ്‌സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാക്കി.  നാഷനല്‍ ടെസ്റ്റിങ് ഏജന്‍സിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റില്‍ നിന്ന് പുതിയ അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് നേരത്തേ തന്നെ എടുത്തിരുന്നവര്‍ പുതിയതു ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യണമെന്ന് നിര്‍ദേശമുണ്ട്. ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റായ http://ntaneet.nic.in സന്ദര്‍ശിച്ച്‌ അഡ്മിറ്റ് കാര്‍ഡ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *