Makara chovva: മകരച്ചൊവ്വ ദേവീപ്രീതിക്ക് ഉത്തമം; പ്രാധാന്യമറിഞ്ഞ് അനുഷ്ഠിക്കാം! – importance of makara chovva and bhadrakali worship

Share

[ad_1]

കേരളത്തിലെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ ആഘോഷിച്ചുവരുന്ന ഒരു അനുഷ്ഠാനമാണ് മകരച്ചൊവ്വ.മകരമാസത്തിലെ മുപ്പട്ടുചൊവ്വാഴ്ച്ച അതായത് മാസത്തിൽ ആദ്യം വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച്ചയാണ് മകരച്ചൊവ്വയായി ആഘോഷിക്കുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഭദ്രകാളീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ഈ ദിവസം വിശേഷാൽ പൂജകൾ, തായമ്പക മുതലായ വാദ്യകലാപ്രകടനങ്ങൾ, പ്രത്യേക ദീപാലങ്കാരങ്ങൾ, പുഷ്പാലങ്കാരങ്ങൾ,പൂമൂടൽ,പൊങ്കാല ഉത്സവം എന്നിവ പതിവാണ്. അന്നേ ദിവസം കൊടുങ്ങല്ലൂർ ശ്രീകുരുംബ ഭഗവതീ ക്ഷേത്രത്തിലെ ദേവീദർശനം വിശേഷമാണെന്നു പറയപ്പെടുന്നു.

നവഗ്രഹങ്ങളിലെ പ്രധാനികളിലൊന്നായ ചൊവ്വ മകരം രാശിയിൽ കൂടുതൽ ബലവാനാകും. ചൊവ്വയുടെ ഉച്ചക്ഷേത്രമെന്നാണ് മകരം രാശി അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ കാരണത്താൽ കൂടിയാണ് എല്ലാമാസത്തിലേയും ആദ്യത്തെ ചൊവ്വാഴ്ചക്ക് പ്രാധാന്യം വർദ്ധിക്കുന്നത്. മകരമാസത്തിലെ മുപ്പട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച കേരളത്തിലെ ദേവീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ വളരെയധികം പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് ആഘോഷിക്കുന്നത്.

ALSO READ: വെള്ളിയാഴ്ച പിറന്നാൾ വന്നാൽ ഭാഗ്യാനുഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കും; ഓരോ ദിവസത്തിനുമുണ്ട് ഓരോ ഫലങ്ങൾ!
സുബ്രമണ്യ സ്വാമിയും ഭദ്രകാളിയുമാണ് ചൊവ്വയുടെ അധിപന്മാരായ ദേവതകൾ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുപ്പട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച സുബ്രമണ്യ സ്വാമിക്കും ഭദ്രകാളി പ്രീതിക്കും ഏറെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്. അന്നേദിവസം വിശേൽ പൂജകളും പ്രാർത്ഥനകളും നടത്തുന്നത് ഏറെ ഐശ്വര്യപ്രദവും ദോഷപരിഹാര പ്രദവുമായി കണക്കാക്കുന്നു.കൂടാതെ ഭദ്രകാളീ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ ദർശനം നടത്തി കടും പായസ വഴിപാട് സമർപ്പണം നടത്തുന്നത് കുടുംബൈശ്വര്യത്തിന് ഉത്തമാണെന്നും വിശ്വാമുണ്ട്.

ദേവിയുടെ രൗദ്രഭാവമാണ് ഭദ്രകാളി .അജ്ഞതയെ ഇല്ലാതാക്കി ജ്ഞാനം ചൊരിഞ്ഞ് പ്രപഞ്ചത്തെ പരിപാലിക്കാനായാണ് ഭദ്രകാളി ജന്മം കൊണ്ടത്. മുപ്പട്ട് ചൊവ്വാഴ്ച ദിവസം നാമജപത്തോടെ ദേവീക്ഷേത്രദർശനം നടത്തി പൂജ തൊഴുതാൽ സർവൈശ്വര്യങ്ങളും ലഭിക്കുമെന്നാണ് വിശ്വാസം. ലളിതാസഹസ്രനാമം ജപിക്കുന്നതും ഉത്തമമാണ്. തെളിഞ്ഞ മനസ്സോടെയുള്ള ഭക്തൻ്റെ പ്രാർഥന ദേവി കേൾക്കാതിരിക്കില്ല. ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധിഘട്ടങ്ങളെയും ദുരിതങ്ങളെയും തരണം ചെയ്യാൻ അമ്മയുടെ കരുതലെന്ന പോലെ ദേവി ഭക്തനെ പ്രാപ്തനാക്കും.സന്ധ്യക്ക്‌ വിളക്ക് കൊളുത്തി ദേവീപ്രീതികരമായ നാമങ്ങളും മന്ത്രങ്ങളും ജപിച്ചാൽ കുടുംബൈശ്വര്യം വർധിക്കു. ദേവിയുടെ അനുഗ്രഹമുള്ള ഭവനത്തിൽ എപ്പോഴും ഐശ്വര്യം കളിയാടും . ദേവീ പ്രീതിയാൽ ഒരു ദുഷ്ട ശക്തിയും ദോഷങ്ങളും ബാധിക്കുകയുമില്ല.

ALSO READ: ശനിമാറ്റഫലം അശ്വതി,ഭരണി കാർത്തിക ആദ്യഭാഗം ജനിച്ചവർക്ക്
ദേവീസ്തുതി
ഓം സർവ്വ ചൈതന്യരൂപാംതാം ആദ്യാം ദേവീ ച ധീമഹി
ബുദ്ധിം യാനഹഃ പ്രചോദയാത്.
കാർത്ത്യായനി മഹാമയേ ഭവാനി ഭുവനേശ്വരീ
സംസാര സാഗരേ മഗ്നം മാമുദ്ധര കൃപാമയി
ബ്രഹ്മ വിഷ്ണു ശിവാരാധ്യേ പ്രസീത ജഗദംബികേ
മനോഭിലഷിതം ദേവീ വരം ദേഹി നമോസ്തുതേ
സര്‍വ്വ മംഗള മംഗല്യേ ശിവേ സര്‍വാര്‍ത്ഥ സാധികേ
ശരണ്യേ ത്രയംബകേ ഗൗരീ നാരായണീ നമോസ്തുതേ ”
സർവ്വ സ്വരൂപേ സർവ്വേശേ സർവ്വശക്തി സമന്വിതേ
ഭയേഭ്യ സ്ത്രാഹിനോ ദേവീ ദുർഗ്ഗാ ദേവി നമോസ്തുതേ
ജ്വാലാകരാളമത്യുഗ്രം അശേഷാസുരസൂധനം
ത്രിശൂലം പാദുനോ ദേവീ ഭദ്രകാളീ നമോസ്തുതേ

ജാതക പ്രകാരം യുഗ്മരാശികളായ ഇടവം , കർക്കിടകം , കന്നി , വൃശ്ചികം, മകരം, മീനം.ഇവയിൽ ചൊവ്വ നില്ക്കുന്നവർ , ചൊവ്വ ദശാ കാലമുള്ളവർ , അവിട്ടം, ചിത്തിര , മകയിരം.നക്ഷത്രക്കാർ ഭദ്രകാളിയെ ഭജിക്കണം.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *