ഖാദി ബോർഡ് പരസ്യചിത്രത്തിൽ മോഡലായി ശോഭനാ ജോർജ്

കൊച്ചി: ഒരുകാലത്ത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ തന്നെ ശ്രദ്ധേയ വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു ശോഭന ജോര്‍ജ്ജ്. കേരളം വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചൂടിലേക്ക് കടക്കുമ്ബോള്‍ വീണ്ടും താരമാവുകയാണ്…

Hit Fashion Trends of 2020

2020 is an real which made lots of changes in the lives of people around the…

Why blend in when you were born to stand out – fashion and trends

[ad_1] Falguni Shane Peacock offer the much-needed retina rush with their zany take on bridal couture…

Here are 7 of the most chic and stylish royal men around the world

[ad_1] When it comes to royal fashion, queens and princesses have always stolen the show and…

‘Outrage marketing’: Gucci gets bashed on Twitter for Rs 1 lakh grass-stained overalls – fashion and trends

[ad_1] Gucci, the Italian luxury fashion house, is selling grass-stained overalls that look pretty well-worn for…

Coronavirus prevention: Iodine nasal wash and two other methods that can kill coronavirus, as per reports

[ad_1] As the novel coronavirus continues to wreak havoc across the globe, researchers and medical experts…

Fashion Weeks 2020: As catwalks move online amid coronavirus, luxury brands try to keep a human touch – fashion and trends

[ad_1] Luxury clothing houses have long valued direct personal interaction through their boutiques and fashion shows.…

Steaming is the cheapest DIY for a beautiful skin

[ad_1] Steaming your face works great for most skin types, but if you possess extremely sensitive…

India Couture Week 2020: Shantanu and Nikhil’s new collection offers a high dose of realism – fashion and trends

[ad_1] Home / Fashion and Trends / India Couture Week 2020: Shantanu and Nikhil’s new collection…

Weight loss: The best and worst time to drink green tea

[ad_1] Green tea is healthy. But if you want to maximize the positive effects of green…