ഒഡെപെക്ക് മുഖേന സൗദിയിലേക്ക്
ബിഎസ്‌സി/എഎന്‍എം സ്റ്റാഫ് നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് അവസരം

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക്ക് മുഖേന സൗദിയിലെ പ്രമുഖ സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തിലധികം പ്രവൃത്തിപരിചയമുള്ള സൗദി പ്രോമെട്രിക് പാസായ ബിഎസ്‌സി സ്റ്റാഫ്…

ഒഡെപെക്ക് മുഖേന ഒമാനിലേക്ക് അദ്ധ്യാപക നിയമനം

കേരള സര്‍ക്കാര്‍ സ്ഥാപനമായ ഒഡെപെക്ക് മുഖേന ഒമാനിലെ ഒരു പ്രമുഖ വിദ്യാഭാസസ്ഥാപനത്തിലേക്ക് 3 വര്‍ഷത്തില്‍ കൂടുതല്‍ പ്രവൃത്തി പരിചയമുളള പിജിറ്റി മാത്തമക്റ്റിക്‌സ്,…