ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും പരിശുദ്ധ സ്ഥലം, ശിവന്‍ ദേവന്മാരെ കാണാനെത്തുന്നിടം!

Share

[ad_1]

14 1600681389
ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം അനുസരിച്ച് ശിവന്റെ വാസസ്ഥണ് ഹിമാലയം. അതുകൊണ്ടു ത്നെ വിശ്വാസികള്‍ക്ക് ഏറെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇടവും തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഹിമാലയം. തന്‍റെ പാതിയായ പാര്‍വ്വതി ദേവിയോടൊപ്പം ഹിമാലയത്തിന്‍റെ ഉയരങ്ങളില്‍ ശിവന്‍ വസിക്കുന്നു എന്നാണ് വിശ്വാസം. അതില്‍ കിന്നര്‍ കൈലാശ് എന്ന ഭാഗമാണ് യഥാര്‍ഥ വാസസ്ഥലം എന്നാണ് വിശ്വാസങ്ങളും പുരാണങ്ങളും പറയുന്നത്. പ്രധാന തീര്‍ത്ഥാടന കേന്ദ്രമാണെങ്കിലും ഇവിടെ എത്തിപ്പെ‌ടുക എന്നത് അത്ര എളുപ്പമുള്ള കാര്യമല്ല.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *