സംസ്ഥാനത്ത് കൊ വിഡ് നിയന്ത്രണ ഇളവുകൾ നിലവിൽ വന്നു

Share

കൊച്ചി: സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗൺ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഇളവുകൾ നടപ്പിലാക്കി തുടങ്ങി.സർക്കാർ ഓഫിസുകളിൽ ഭൂരിഭാഗം ജീവനക്കാരും ഹാജരായിട്ടുണ്ട് ‘ കൊവിഡ് മാനദണ്ഡം പാലിച്ചാണ് ഓഫിസുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തെ ഹോട്ടലുകളിലും റെസ്റ്റോറൻറുകളിലും   ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിനും അനുവാദമുണ്ടായിരിക്കും. ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കേരളത്തിലേക്ക് എത്തുന്നവർക്ക് ഇനിമുതൽ ക്വാറന്റീൻ ഏഴു ദിവസം മാത്രം മതിയാകും. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് കൊവിഡ് പരിശോധനാഫലം നെഗറ്റീവ് ആയാൽ ഇവർക്ക് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിനും തടസമുണ്ടാകില്ലെന്നും പുതിയ ഉത്തരവിൽ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *