രാജ്യത്തെ വ്യാജ സർവകലാശാലകളുടെ പട്ടിക യു.ജി.സിപുറത്തിറക്കി

Share

ന്യൂഡൽഹി:യുജിസി രാജ്യത്തെ വ്യാജ സർവകലാശാലകളുടെ പുതിയ പട്ടിക പുറത്തിറക്കി. കേരളത്തിൽ നിന്നുളള ഒരെണ്ണം അടക്കം 24 സർവകലാശാലകളാണ് പട്ടികയിലുളളത്.ഏറ്റവും കൂടുതൽ വ്യാജ സർവകലാശാലകൾ ഉത്തർപസ്റ്റദേശിൽ നിന്നാണ്.

ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിവ് മെഡിസിൻ, ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആൻഡ് എഞ്ചിനിയറിങ് തുടങ്ങി യഥാര‍്‍ത്ഥ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളുടേതിന് സമാനമായ പേരുകളുളള നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങളെ യുജിസി വ്യാജപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

സെന്റ്.ജോൺസ് യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കിശനറ്റം ആണ് കേരളത്തിലെ വ്യാജസർവ്വകലാശാല. വ്യാജസ്ഥാപനങ്ങളുടെ പട്ടിക എല്ലാ വർഷവും യു.ജി.സി പുറത്തിറക്കാറുളളതാണ്.

മറ്റ് വ്യാജ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഡൽഹി- കൊമേഴ്സ്യൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലിമിറ്റഡ്, ദരിയാഗഞ്ജ്, ഡൽഹി യുണൈറ്റഡ് നേഷൻസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡൽഹി വൊക്കേൽണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി, ഡൽഹി എഡിആർ-സെൻടസ്റ്റൽ ജുറുഡീഷ്യൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് ആന്റ് എഞ്ചിനിയറിംഗ് വിശ്വകർമ ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫോർ സെൽഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് അദ്യാത്മിക് വിശ്വവിദ്യാലയ കർണാടക ഭടഗൻവി സർകാർ വേൾഡ് ഓപ്പൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എജ്യുക്കേഷൻ സൊസൈറ്റി മഹാരാഷ്ട്ര രാജ അറബിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി പശ്ചിമ ബംഗാൾ ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിവ് മെഡിസിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഓൾട്ടർനേറ്റിവ് മെഡിസിൻ ആന്റ് റിസർച്ച് ഉത്തർ പ്രദേശ് വരാണസേയ സാൻസ്ക്രിത് വിശ്വവിദ്യാലയ, വാരണാസി മഹിള ഗ്രാം വിദ്യാപീഠ്/വിശ്വവിദ്യാലയ ഗാന്ധി ഹിന്ദി വിദ്യാപീഠ്, പ്രയാഗ് നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ എലക്ട്രോ കോംപ്ലക്സ് ഹോമിയോപ്പതി, കാൻപൂർ നേതാജി സുഭാഷ് ചന്ദസ്റ്റ ബോസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഉത്തർ പ്രദേശ് വിശ്വവിദ്യാലയ മഹാറാണ പ്രതാപ് ശിക്ഷ നികേതൻ വിശ്വവിദ്യാലയ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥ ശിക്ഷ പരിഷദ്…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *