മുഖ്യമന്ത്രി പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണ്; ഇ.എം.സി.സിക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയില്ലെന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രൻ

Share

കബളിപ്പിച്ചെങ്കിൽ ഇ.എം.സി.സിക്കെതിരെ എന്തുകൊണ്ട് നടപടിയില്ലെന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രൻ. വിഷയത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പച്ചക്കള്ളം പറയുകയാണ്.

എല്ലാ അഴിമതിയെയും ശക്തമായി ന്യായീകരിക്കുകയും പിന്നീട് ഒഴിഞ്ഞുമാറി പതിവ് ന്യായങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി നടത്തുന്നത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ അറിവോടെയാണ് കരാർ ഒപ്പിട്ടത്. അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ കേരളത്തിൽ അഴിമതി സാർവത്രികമായി. അഴിമതിക്കെതിരെ നിലപാടെടുക്കാൻ യു.ഡി.എഫിന് ധാർമ്മിക അവകാശമില്ലെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

ഒറ്റയ്‌ക്ക് മത്സരിച്ചു ജയിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഈർക്കിൽ പാർട്ടിയാണ് സി.പി.ഐ എന്ന് കെ. സുരേന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *