പൊലിസിന് ഹെലികോപ്റ്റർ: സർക്കാരിന് 10 കോടി നഷ്ടം

Share

തൃശൂർ:കേരള പൊലീസിന് ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുത്ത വകയിൽ സർക്കാരിന് കോടികളുടെ നഷ്ടം. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനിടെ അഞ്ച് പ്രാവശ്യം മാത്രം പറന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിന് വേണ്ടി 10 കോടിയിൽ അധികം രൂപയാണ് സർക്കാരിന് വാടക നൽകേണ്ടി വരുന്നത്. സംസ്ഥാനം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ആണ് ഹെലിക്കോപ്റ്റർ വാടകയുടെ ഇനത്തിൽ കോടികൾ സർക്കാർ ധൂർത്തടിക്കുന്നത്.

ജി.എസ്.ടി അടക്കം 1 കോടി എഴുപത് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി മൂവായിരം രൂപയാണ് ഹെലികോപ്റ്ററിന്‍റെ വാടകയിനത്തിൽ പ്രതിമാസം 20 മണിക്കൂർ പറക്കാൻ നൽകേണ്ടത്. പറന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ തുക ഡല്‍ഹി ആസ്ഥാനമായ പവൻ ഹാൻസ് എന്ന കമ്പനിക്ക് നൽകണം.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *