തിരുവോണം ബമ്പറിന്റെ ഒരു കോടി സ്വന്തമാക്കി തൃശൂരിലെ 6 വീട്ടമ്മമാർ

Share

[ad_1]

ലോട്ടറി സമ്മാനം അടിച്ചതിൽ ഒരാളായ ഓമനയുടെ മകൻ ശ്രീജിത്ത് ലോട്ടറി വിൽപ്പനക്കാരനാണ്.  ശ്രീജിത്തിന്റെ കയ്യിൽ നിന്നുമാണ് ഇവർ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *