തട്ടിപ്പുകാരനായ മോൺസൻ മാവുങ്കൽ ടി.വി. സംസ്കാരയ്ക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായി സംവിധായകൻ രാജസേനൻ

Share

തിരുവനന്തപുരം: തട്ടിപ്പുകാരനായ മോൺസൻ മാവുങ്കൽ ടി.വി. സംസ്കാരയ്ക്ക് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്തിരുന്നതായി സംവിധായകൻ രാജസേനൻ. ചാനലിന്റെ ഭാഗമായി മോൺസൻ മാവുങ്കലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ടി.വി. സംസ്കാരയുമായി തനിക്ക് ഇപ്പോൾ ബന്ധമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം sarkardaily ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു.


ക്രിയേറ്റീവ് ഹെഡ് ചുമതലയാണ് ടി.വി. സംസ്കാരയിൽ തനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. ചാനലിന്റെ ഭാഗമായി മോൺസനെ വീട്ടിൽ പോയി കണ്ടു. ചാനലിന്റെ ചെയർമാനായി വരാനിരിക്കുന്ന ആളെന്നനിലയിലാണ് മറ്റുള്ളവർക്കൊപ്പം മോൺസനെ കണ്ടത്. ടി.വി. സംസ്കാരയിൽ പത്ത് കോടി രൂപയാണ് മോൺസൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്തത്.

കൂടുതൽ പണം വേണമെങ്കിൽ തരാമെന്നും വേറെ നിക്ഷേപകരെ കണ്ടെത്തേണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു. സത്യസന്ധമായ ചാനലായിരിക്കണമെന്നായിരുന്നു നിബന്ധന. ചാനൽ ഗംഭീരമാക്കാമെന്നും ഉറപ്പുനൽകി.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *