ചികിത്സ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ മുത്തശ്ശി മരിച്ചു, ആംബുലൻസ് വാങ്ങി കൊച്ചുമകന്റെ പ്രതികാരം

Share

[ad_1]

ഒരാഴ്ച മുൻപാണ് ചുനക്കര സ്വദേശിയായ പാരിഷബീവിക്ക് നെഞ്ചുവേദന അനുഭവപ്പെട്ടത്.

[ad_2]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *