കരിപ്പൂരിൽ യാത്രക്കാരനിൽ
നിന്നും സ്വർണം പിടികൂടി

Share

മലപ്പുറം:കരിപ്പൂരിൽ വീണ്ടും സ്വർണം പിടികൂടി. അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം വഴി  കടത്താൻ ശ്രമിച്ച 1117 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് കോഴിക്കോട് കസ്റ്റംസ് പ്രിവന്റീവ് വിഭാഗം പിടികൂടിയത്.55 ലക്ഷം രൂപ വില വരും. 

ഷാർജയിൽ നിന്നും എയർ അറേബ്യ  വിമാനത്തിൽ എത്തിയ മലപ്പുറം മൂർക്കനാട് സ്വദേശി റാഷിദിൽ നിന്നാണ് സ്വർണം പിടിച്ചത്‌. സ്വർണമിശ്രിതം ക്യാപ്സ്യൂൾ രൂപത്തിലാക്കി ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചാണ്‌ കൊണ്ടുവന്നത്‌.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *