ഇന്ധന ചോർച്ച; ഷാർജ-കോഴിക്കോട് വിമാനം അടിയന്തരമായി ഇറക്കി

Share

ഷാർജ-കോഴിക്കോട് വിമാനം തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിൽ അടിയന്തരമായി ഇറക്കി. ഇന്ധന ചോർച്ചയെ തുടർന്നാണ് വിമാനം ഇറക്കിയത്. വിമാനത്തിൽ നിന്നുള്ള അടിയന്തല സന്ദേശം വിമാനത്താവളത്തിൽ എത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ലാൻഡിംഗിന് മുമ്പായി കനത്ത ജാഗ്രതയാണ് വിമാനത്താവളത്തിൽ ഒരുക്കിയത്. ജീവനക്കാർ അടക്കം 112 പേരാണ് വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *